Trovati 9 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: stödåtgärd [n]
understöd {n}, subvention (u), subsidier, premium (invariable), garanti (u), säkerhet (u), borgen {n}, backning, stöd {n}

backning sinonimi - Svedese parole relative a backning