Trovati 15 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: grunda [v]
fota {ugs.}, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Sinonimi per framgå

Trovati 3 sinonimi in 3 gruppi

Sinonimi per av

Trovati 4 sinonimi in 4 gruppi

framgå av sinonimi - Svedese parole relative a framgå av