Trovati 13 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: klichéartad [a]
schablonmässig, gjuten i samma form, formelartad, enformig, slentrianmässig, stelnad, enahanda, oföränderlig, stående, monoton, banal, mekanisk, stereotyp (u)

Sinonimi per samma

Trovati 3 sinonimi in 3 gruppi

Sinonimi per form

Trovati 42 sinonimi in 30 gruppi

gjuten i samma form sinonimi - Svedese parole relative a gjuten i samma form