Trovati 14 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Sinonimi per klättra

Trovati 8 sinonimi in 8 gruppi

Sinonimi per uppåt

Trovati 4 sinonimi in 4 gruppi

Parole simili a klättra uppåt

klättra uppåt sinonimi - Svedese parole relative a klättra uppåt