Trovati 10 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: jämvikts- [a]
i jämvikt, i vila, stabil, orörlig, oföränderlig, stillastående {n}, stilla, stagnerad, odynamisk, statisk

Parole simili a odynamisk

odynamisk sinonimi - Svedese parole relative a odynamisk