Trovati 14 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Sinonimi per tränga

Trovati 10 sinonimi in 9 gruppi

Sinonimi per upp

Trovati 1 sinonimi in 1 gruppi

tränga upp sinonimi - Svedese parole relative a tränga upp