Trovati 10 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: uppmuntran [n]
eggelse (u), sporre (u), impuls (u), drivfjäder (u), motivation (u), incitament, retelse, stimulus, uppiggning, stimulans (u)

uppiggning sinonimi - Svedese parole relative a uppiggning