Trovati 15 sinonimi in 1 gruppi
1
Significato: grunda [v]
fota {ugs.}, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Sinonimi per framgå

Trovati 3 sinonimi in 3 gruppi

Sinonimi per av

Trovati 4 sinonimi in 4 gruppi

Errori ortografici per framgå av

  • fraamgå aav
  • frramgå av
  • fframgå av
  • framggå av
  • framgå avv
  • frammgå av
  • frangå av
  • phramgå av
  • ramgå av
  • framgå a

ᐅ Tutti i sinonimi per framgå av | Significati & parole simili